Ugovori o javnoj nabavi

Pregled ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma.

Pregled ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma sklopljenih od lstopad 2017. do prosinca 2017. godine:

 
Pregled ugovora o javnoj nabavi od listopada 2017. do prosinca 2017. godine
 
Pregled ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma sklopljenih od travnja 2017. do listopada 2017. godine:
 
Pregled ugovora o javnoj nabavi od travnja 2017. do listopada 2017. godine
 

Pregled ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma sklopljenih od listopada 2016. do travnja 2017. godine:

 
Pregled ugovora o javnoj nabavi od listopada 2016. do travnja 2017. godine
 

Pregled ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma sklopljenih od travnja 2016. do listopada 2016. godine:

 
Pregled ugovora o javnoj nabavi od travnja 2016. do listopada 2016. 
 

Pregled ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma sklopljenih od listopada 2015. do travnja 2016. godine:

 
Pregled ugovora o javnoj nabavi od listopada 2015. do travnja 2016.pdf
 

Pregled ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma sklopljenih od travnja 2015. do listopada 2015. godine:

 
Pregled ugovora o javnoj nabavi od travnja 2015. do listopada 2015.pdf
 

Pregled ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma sklopljenih od listopada 2014. do travnja 2015. godine:

 
Pregled ugovora o javnoj nabavi od listopada 2014. do travnja 2015. pdf
 

Pregled ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma sklopljenih od travnja 2014. do listopada 2014. godine:

 
Pregled ugovora o javnoj nabavi od travnja 2014. do listopada 2014.pdf
 

Pregled ugovora o javnoj nabavi sklopljenih od listopada 2013. do travnja 2014. godine te okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma, dan je u dokumentu u nastavku:

 
Pregled ugovora o javnoj nabavi od listopada 2013. do travnja 2014.pdf
 

Pregled ugovora o javnoj nabavi sklopljenih od travnja 2013. godine do 27.09.2013. godine dan je u dokumentu u nastavku:

 
Pregled ugovora o javnoj nabavi od travnja 2013. do 27.09.2013.pdf
 

Pregled ugovora o javnoj nabavi sklopljenih do 30.03.2013. godine dan je u dokumentu u nastavku:

   
Pregled ugovora o javnoj nabavi do 30.03.2013.pdf  
   

Pregled ugovora o javnoj nabavi sklopljenih u 2012. godini do 30.09.2012. godine dan je u dokumentu u nastavku:

 
Pregled ugovora o javnoj nabavi do 30.09.2012.pdf
 

Pregled ugovora o javnoj nabavi sklopljenih u 2011. godini do ožujka 2012. godine dan je u dokumentu u nastavku:

 
Pregled ugovora o javnoj nabavi 2011-03.2012.pdf
 

Pregled ugovora o javnoj nabavi sklopljenih u 2010. godini do listopada 2011. godine dan je u dokumentu u nastavku: 

 
Pregled ugovora o javnoj nabavi 2.pdf
 

Pregled ugovora o javnoj nabavi koji su izvršeni u 2010. godini i sklopljenih ugovora u 2010. godini dan je u dokumentu u nastavku:

 
Pregled ugovora o javnoj nabavi 1.pdf