Proračun Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

 

UVODNA RIJEČ OPĆINSKE NAČELNICE

Proračun u malom Općine Viškovo za 2020. godinu

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 12. prosinca 2019. godine sljedeće dokumente: 

Proračun Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Plan razvojnih programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu

Općinskom vijeću Općine Viškovo podneseni su dana 15. studenog 2019. godine na donošenje sljedeći dokumenti: 

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu- pdf.

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - doc.

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu- pdf.

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - doc.

Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine -pdf.

Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine - xlsx.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu - pdf.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu - doc.

DJEČJI PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE

Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2020. do 2022. godine - xls.

Obrazloženje uz Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2020. do 2022. godine - docx.