nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Rezultati glasovanja na izborima za Vijeće mjesnog odbora Marčelji

Na temelju članka 48. i članka 49. stavka 2. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnog odbora ("Službene novine Općine Viškovo" broj 10/16. i 2/20.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Viškovo objavljuje rezultate glasovanja na izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji održanim dana 22. studenog 2020. godine. 

Nove mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19

Stožer civilne zaštite Republie Hrvatske donio je niz novih mjera i preporuka radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19. Mjere se odnose na ograničavanje broja ljudi na javnim okupljanjima te na ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga. 

Odluka o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja

Obavijest o početku radova na uređenju dječjeg igrališta u Vrtačama

Danas je u posao uređenja i opremanja dječjeg igrališta u Vrtačama uveden izvođač radova, tvrtka GIT Varaždin d.o.o. iz Varaždina. Vrijednost ugovorenih radova iznosi nešto manje od 430 tisuća kuna s PDV-om. Rok za izvođenje radova je 150 kalendarskih dana. Stručni nadzor nad izgradnjom vrši tvrtka Techcon plan d.o.o. iz Rijeke. Navedeni radovi i opremanje financiraju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Nove nužne epidemiološke mjere za područje Primorsko-goranske županije

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije. Među ostalim, zabranjuje se održavanje svih javnih događanja i okupljanja na kojima je više od 30 osoba na jednom mjestu, obustavljaju se amaterske kulturno-umjetničke izvedbe i programi i sl. 

Odluka o načinu i uvjetima korištenja prostora u vlasništvu Općine Viškovo u tijeku trajanja pandemije Covid-19

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19.), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18. i 2/20.), te sukladno Odlukama, Uputama te preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Općinska načelnica Općine Viškovo dana 9. studenog 2020. godine donosi sljedeću 

Odluku o  načinu i uvjetima korištenja prostora u vlasništvu Općine Viškovo u tijeku trajanja pandemije Covid-19

Odluka o ispunjavanju propisanih (formalnih) uvjeta natječaja prijavljenih programa/projekata za 2020. godinu – drugi krug

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15.), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo broj: 11/15 i 7/20.) i Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i ostalim društvenim područjima Općine Viškovo za 2020. godinu od 08. svibnja 2020. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i ostalim društvenim područjima Općine Viškovo za 2020. godinu, nakon provedene ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja u područjima kulture i ostalim društvenim područjima dana ¬¬30. listopada 2020. godine donosi:

Odluku o ispunjavanju propisanih (formalnih) uvjeta natječaja prijavljenih programa/projekata za 2020. godinu – drugi krug

Obavijest o privremenoj zabrani prometa za sva vozila na dijelu javne ceste Ž 5055 Viškovo-Saršoni na dionici Trtni-Mladenići

Županijska uprava za ceste, na zahtjev GPP-a Mikić kao izvođača radova na rekonstrukciji županijske ceste Mladenići-Ronjgi, donijela je Odluku o privremenoj zabrani prometa za sva vozila na dijelu javne ceste Ž 5055 Viškovo-Saršoni na dionici Trtni-Mladenići. Odluka je donijeta zbog nedovoljne širine ceste za prometovanje kroz dionicu u radu, a sve u cilju zaštite sudionika u prometu. Obilazni pravac je preko Saršona dok se lokalni promet preusmjerava označenim obilaznim pravcem preko ulice Bujki u razdoblju od 26. listopada 2020. godine do 7. studenog 2020. godine.

Položeni vijenci i upaljene svijeće povodom blagdana Svih svetih

Povodom blagdana Svih svetih danas su položeni vijenci i upaljene svijeće na spomeniku u parku ispred groblja Viškovo, na spomenik poginulima u 1. svjetskom ratu, na Središnji križ te na spomen obilježje braniteljima u Domovinskom ratu. U ime Općine Viškovo polaganju vijenaca nazočili su općinska načelnica Sanja Udović sa zamjenicima Snježanom Podobnik i Denisom Mladenićem te općinski vijećnici Dijana Perić Tatalović i Isak Jaganjac. Svijeće su također upalili predstavnici općinskog Odbora za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji te Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu, predstavnici Udruge udovica poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ, Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ te Udruge antifašističkih boraca i antifašista Općine Viškovo.

Privremeno zatvaranje ceste u Dovičićima

Obavještavaju se mještani da se od srijede 28. listopada 2020. godine u 08:00 sati do petka 30. listopada 2020. godine u 15:00 sati potpuno zatvara prometnica u Dovičićima (na fotografiji označena crvenom bojom) zbog izvedbe prespoja novog vodoopskrbnog cjevovoda na postojeći cjevovod. Cesta će biti zatvorena za promet vozilima, a promet će biti reguliran obilaznim pravcima sukladno prometnom rješenju. U slučaju prijevremenog završetka radova, cesta će odmah biti puštena u promet te će se prometna signalizacija vratiti u prvobitno stanje. 

Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID -19 putem okupljanja.

Uvodi se stroga mjera fizičkog distanciranja i nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom i 1.5 metar na otvorenom prostoru.

Nužne mjere su:

Pretplati se na Feed naslovnice