nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Prijenos 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo

Prijenos 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo koja se održava 14. ožujka 2024. godine s početkom u 18:00 sati u općinskoj vijećnici u Saršonima moći će se pratiti na sljedećoj poveznici: 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo / 14. ožujka 2024. u 18 sati

 

Udruga roditelja „Pokrenimo se“ objavila Javni poziv za projekt "Zaželi"

Udruga roditelja „Pokrenimo se“ u partnerstvu s Općinom Viškovo započela je provedbu projekta „Zajedno s vama“ koji je odobren u okviru poziva Zaželi - prevencija institucionalizacije.

Ovim putem obavještavaju se svi zainteresirani korisnici - osobe starije od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) da se jave ukoliko im je potrebna pomoć i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti (organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba te nabava i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština) putem nižeg linka za prijavu:

https://udruga-roditelja.eu/javni-poziv-zazeli-4/ 

 

Obavijest o radovima u ulici Baretićevo

Obavještavamo vas da će u utorak, 12. ožujka 2024. godine započeti radovi u ulici Baretićevo, prema prikazu u PRIVITKU.

 

 

 

Poziv na radionicu: Upravljanje projektima - Od ideje do realizacije

Pozivamo Vas na radionicu UPRAVLJANJE PROJEKTIMA - Od ideje do realizacije koja će se održati u Kastvu, 12. ožujka 2024. godine u prostorijama Boćarskog doma „Slavko Stanić“.

Organizator događaja je LAG Terra liburna, a radionica je namijenjena svima koji žele postati kompetentniji za prijavu i provedbu projekata. Radionicu će voditi Željko Marić, projektni manager u LAG-u Terra liburna. Cilj radionice je upoznati sudionike s upravljanjem projektima i približiti im proces rada na konkretnoj projektnoj ideji.

Radionica će trajati do 09:30 do 14:30 sati s dvije kraće pauze, a teme će biti podijeljene u sljedeće module: 

1. Osnove projektnog menadžmenta,

2. Metodologija projektnog menadžmenta i

3. Interaktivna radionica u projektnim konzorcijima.

Program radionice osmišljen je tako da kombinira predavanja i konkretan rad na primjerima projektnih ideja kako bi sudionici dobili sveobuhvatan uvid u proces pripreme projekta, te znali odgovoriti na izazove u njegovoj provedbi. U konačnici, znanja i vještine usvojene na ovoj radionici doprinijet će razumijevanju projektnog menadžmenta i samim time olakšati proces prijave na neke od LAG ili drugih natječaja.

Detaljan program radionice nalazi se U PRILOGU.

Molimo da svoj dolazak potvrdite na mail  lag.terraliburna@gmail.com.

Odluka br.1 o odobravanju financijskih sredstva za provedbu programa/projekta iz područja kulture u 2024. godini

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20, 4/21, 10/22 i 9/23) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj:11/15., 7/20. i 13/23.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 29. veljače 2024. godine donijela je slijedeću: 

Odluku br. 1 o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture u 2024. godine

 

II. Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2024. godinu

Općina Viškovo raspisala je II. Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2024. godinu.

Prijave se zaprimaju  do iskorištavanja ukupno planiranog iznosa sredstava u 2024. godini, a najkasnije do 02. travnja. 2024. godine, u pisarnici Općine Viškovo, elektroničkim putem na e-mail adresu: javne.potrebe@opcina-viskovo.hr, preporučeno poštom ili osobno.
 
1. II. Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2024. godinu  
Tekst poziva
Upute za prijavitelje  
Obrazac opisa programa ili projekta 
Obrazac proračuna
Obrazac izjave o partnerstvu 
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac životopisa 
Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju
Obrazac za ocjenu kvalitete prijave
Nacrt ugovora

Dodatna dokumentacija vezana za raspisani II. Javni poziv:
Nacrt ugovora
Odluka br. 52/13. o obliku i sadržaju te rokovima podnošenja izvještaja ostalih korisnika proračunskih sredstava
Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o obliku i sadržaju te rokovima podnošenja izvještaja ostalih korisnika proračunskih sredstava
 

 

Odluka br.2 o ispunjavanju propisanih (formalnih) uvjeta poziva prijavljenih programa/projekata za 2024. godinu

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15. i 37/21), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo broj: 11/15., 7/20. i 13/23.), i Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu javnih poziva za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2024. godinu od 20.  studenog 2023. godine, Povjerenstvo za provedbu javnih poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2024. godinu, nakon provedene ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta poziva u području kulture dana  26. veljače 2024. godine donosi:

Odluku br.2 o ispunjavanju propisanih (formalnih) uvjeta poziva prijavljenih programa/projekata za 2024. godinu

Obavijest o obvezi podnošenja prijava poreza na kuće za odmor za 2024. godinu

Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području općine Viškovo obveznici su plaćanja poreza na kuće za odmor te su, u skladu s odredbama članka 49., stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16., 101/17., 114/22., 114/23.) i članka 9. Odluke o općinskim porezima Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, br. 17/23.), dužni podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovo prijave poreza na kuće za odmor radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor za 2024. godinu do 31. ožujka 2024. godine.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Također, kućom za odmor smatra se svaka zgrada/kuća dovršena, odnosno očuvana u mjeri da ju se može upotrijebiti povremeno ili sezonski, što podrazumijeva najmanje činjenicu da je na objekt postavljena vanjska stolarija te da postoji sanitarni čvor. Porez na kuće za odmor na području općine Viškovo plaća se u iznosu od 1,60 eura godišnje po četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Prijavu su dužni podnijeti i vlasnici novosagrađenih kuća, vlasnici kuća za odmor kod kojih je od 01. travnja prethodne godine do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez promijenjen broj četvornih metara korisne površine te svi novi vlasnici kuća za odmor za kuće koje su u navedenom razdoblju promijenile vlasnike.

Porez na kuće za odmor odnosi se na vlasnike apartmana, ali i na građane bilo Republike Hrvatske ili EU-a koji imaju nekretnine na području Općine Viškovo koje koriste za povremeni boravak.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, člankom 56. Zakona o lokalnim porezima propisane su novčane kazne za fizičke osobe u iznosu od 130,00 do 1.990,00 eura, za pravne osobe u iznosu od 260,00 do 3.310,00 eura te za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 130,00 do 1.320,00 eura.

Obrazac prijave podataka o kući za odmor može se preuzeti u pisarnici Općine Viškovo (Vozišće 3) ili preuzeti na službenoj stranici Općine na sljedećoj poveznici: https://eumis.opcina-viskovo.hr/ViewForm.aspx?formID=36&requestID=32

Prijava ne mora biti ispunjena na objavljenom obrascu, ali mora biti dostavljena u pisanom obliku, čitka i mora sadržavati sve podatke iz objavljenog obrasca.

Prijave za utvrđivanje poreza na kuće za odmor dostavljaju se neposredno pisarnici Općine Viškovo, poštom na adresu: Općina Viškovo, Jedinstveni upravni odjel, Vozišće 3, 51216 Viškovo ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: pisarnica@opcina-viskovo.hr. Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2024. godinu može se obratiti na broj telefona: 051/503-781 ili na e-mail: vedrana.sanko@opcina-viskovo.hr.                                                                                 

Počelo zaprimanje zahtjeva za jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina

Općina Viškovo 1. veljače je počela zaprimati zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina. Zahtjevi će se zaprimati do 31. ožujka 2024. godine. Pravo na pomoć mogu ostvariti korisnici bez prihoda ili čiji ukupni mjesečni prihod ne prelazi  531 euro mjesečno. Korisnik za kojeg se utvrdi prosječna visina ukupnog mjesečnog prihoda iz prethodne godine u iznosu do 265 eura ostvaruje pravo na jednokratnu pomoć u iznosu 146 eura. Korisnici s prihodima između 265,01 eura i 440 eura dobit će 93 eura, a korisnici s prihodima između 440,01 eura i 531 eura mogu računati na pomoć u iznosu od 67 eura.

Pod ukupnim mjesečnim prihodima smatraju se prihodi propisani Zakonom, odnosno sva financijska i materijalna sredstva koja samac ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, a isplaćeni su u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva odnosno od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine. U ukupni mjesečni prihod ne ulazi prihod od zajamčene minimalne naknade i svi prihodi koje pojedinac ostvaruje sukladno aktu temeljem kojeg se utvrđuju prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Viškovo te oni prihodi koji se ne uračunavaju u prihode prilikom izračunavanja zajamčene minimalne naknade.

Zahtjev je objavljen na mrežnim stranicama Općine Viškovo u rubrici on-line prijave i obrasci.

Dostupan je i na sljedećoj poveznici https://eumis.opcina-viskovo.hr/ViewForm.aspx?formID=204&requestID=1839

MOLIMO MJEŠTANE DA OBRATE PAŽNJU DA OBAVEZNO ISPUNJAVAJU NOVI OBRAZAC ZA 2024. GODINU NA KOJEM SE UPISUJU PODATCI O OSTVARENIM PRIMANJIMA U 2023. GODINI.

Pravo na jednokratnu novčanu godišnju pomoć ostvaruje:

- osoba s navršenih 65 godina života, koja je hrvatski državljanin s prebivalištem na području Općine Viškovo u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina prije dana podnošenja zahtjeva
- osoba sa statusom stranca ili statusom osobe bez državljanstva ako u trenutku podnošenja zahtjeva najmanje pet godina neprekidno ima odobren stalni boravak i prijavljeno prebivalište na području općine Viškovo ili najmanje pet godina neprekidno ima odobren privremeni boravak i prijavljeno boravište na području Općine Viškovo. 

U trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj i članovi zajedničkog kućanstva ne smiju imati iskazano dospjelo dugovanje prema Općini Viškovo. Zajedničko kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba, koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo. Osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću, stan ili drugu nekretninu koja joj ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba i čijim bi se stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihodi, nema pravo na jednokratnu godišnju novčanu pomoć. Pravo na pomoć nemaju osobe u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora. Podatke koje podnositelji zahtjeva unesu u obrazac, od mjerodavnih institucija poput Financijske agencije i niza Ministarstava provjeravat će nadležno upravno tijelo Općine Viškovo.

Iz Općine Viškovo mole podnositelje da prije podnošenja Zahtjeva provjere da li ispunjavaju gore navedene kriterije. Ako se ne služe računalom, neka im pomogne netko od mlađih ukućana ili rodbine, prijatelja i poznanika. Molimo korisnike da u što većoj mjeri koriste uslugu podnošenja zahtjeva putem e-maila. Ako je zaista nužno doći osobno u pisarnicu to je moguće ponedjeljkom i srijedom od 8:30 do 11:00 sati i od 15:00 do 16:00 sati, utorkom od 13 do 18 sati i četvrtkom od 8:30 do 11:00 sati.

Završen najveći mural u Hrvatskoj posvećen Halubajskim zvončarima

Rad „Halubajski zvončari“, oslikan od jednog od najpoznatijih hrvatskih muralista Tomislava Lončarića-Lonca, pretvorio je zgradu Općine Viškovo u umjetničko djelo, stvarajući najveći mural u Hrvatskoj posvećen Halubajskim zvončarima. Osim što predstavlja likovni rad visoke estetske vrijednosti, mural spaja kulturnu baštinu sa suvremenom umjetnošću, stvarajući trajni pečat tradicije u srcu Viškova kroz priču o Halubajskim zvončarima, najprepoznatljivijim nositeljima kulturnog nasljeđa te je i prva umjetnička intervencija planirana kroz rad Javne ustanove u kulturi ‘’Kuća halubajskega zvončara“. 

„Halubajski zvončari su dio identiteta Viškova pa mi se ideja Javne ustanove u kulturi Kuća halubajskega zvončara odmah svidjela jer tko god dođe u centar Viškova odmah zna da je došao u općinu koja je „dom“ Halubajskih zvončara, u doslovnom i prenesenom smislu, a pogotovo u kontekstu proljetnog otvorenja Kuće halubajskega zvončara. U proteklih 15-ak dana koliko je trajalo oslikavanje jugoistočnog pročelja zgrade Općinske uprave i udahnulo joj novi dojam, razgovarala sam sa zaista mnogo ljudi - od zvončara, mještana, gostiju do posjetitelja i svi su jednom riječju oduševljeni. Što ga više gledam, imam osjećaj da je mural oduvijek tu gdje ga je Lonac i oslikao. Nakon najveće puzzle s likom zvončara koju smo nedavno složili na Halubjanu, sada imamo i najveći mural u Hrvatskoj s likom halubajskega zvončara.“, istaknula je načelnica Općine Viškovo Sanja Udović.

Pretplati se na Feed naslovnice