nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Besplatna edukacija za nezaposlene u postupku samozapošljavanja

Edukacija je dio aktivnosti projekta LO.PA.Z. PLUS financiranog iz europskog socijalnog fonda. Na projektu vrijednom 2 milijuna kuna jedan od partnera je Općina Viškovo. Web stranica je jedan od ključnih alata poslovanja u današnjem digitalnom dobu. Ona omogućuje povezivanje s ciljanom skupinom poduzeća, nudi mogućnost otvaranja online trgovine te nudi veliki broj analitičkih podataka koji se mogu iskoristiti za unaprjeđenje poslovanja i izgradnju kvalitetnijeg poslovnog odnosa sa svojom ciljanom grupom potrošača, dok nije na odmet da sve to skupa i dobro izgleda.

Obavijest o zatvaranju dijela ceste Mladenići-Ronjgi

Od srijede, 12. veljače 2020. godine, za sav promet zatvara se dio ceste od Mladenića do Ronjgi. Zbog navedenog, linija 11 KD-a Autotrolej mijenja trasu, iz Rijeke prometuje do Saršona odakle prema Viškovu prometuje minibus trasom: Saršoni, Garići, nova cesta, Brnasi, Viškovo škola u polasku. U povratku Viškovo škola, Marčelji, Garići, Saršoni (Ronjgi). 

Prema privremenom voznom redu linija 17 prometuje od Viškova prema Mladenićima te se pojedini polasci vežu na linije 19, 20 i 21.

Školska kružna linija 11 prometuje: Viškovo škola, Marčelji, Brnčići, Kudeji, Viškovo.

Subotom i nedjeljom polasci linije 11 koji prometuju do Viškova prometuju trasom: Delta, Saršoni, Ronjgi, Garići, Marčelji, Viškovo, Mladenići u polasku i povratku.

Novi vozni red linije 11 dostupan je na sljedećoj poveznici L11_12.02.2020

Privremena obustava prometa na dijelu ceste Mladenići-Ronjgi

Obavještavaju se svi sudionici u prometu da će se radi rekonstrukcije županijske ceste Ž5055 Mladenići - Ronjgi od srijede 12. veljače 2020. godine za sav motorni promet zatvoriti cesta u dijelu naselja Bujki kod tvrtke Boniplast d.o.o. Obilazni pravci su Viškovo – Marčelji - Pogled – Saršoni - Bujki u oba smjera. Zbog izvođenja radova koji se ne mogu izvoditi uz promet motornih vozila, predviđeno je da navedena dionica bude zatvorena za sav motorni promet 30 dana.

Izvanredni radovi na elektroenergetskoj i vodovodnoj mreži

Zbog puknuća srednjenaponskog kabela u naselju Bujki do kojeg je došlo u subotu, obavještavamo mještane da će se sutra 11. veljače 2020. godine za sav motorni promet zatvoriti dionica ceste Mladenići-Ronjgi i to u dijelu naselja Bujki u periodu od 8 do 12 sati. Dionica se zatvara radi hitne sanacije srednjenaponskog kabela, a kako ne bi došlo do ugrožavanja redovite opskrbe električnom energijom. Unutar navedenog termina za sanaciju srednjenaponskog kabela, izvršit će se i prespoj vodovodnog mimovoda te će se, sukladno tome, obustaviti isporuka vode u vremenu od 8 do 11 sati.

Održan sastanak s Hrvatskom poštom

S obzirom na nezadovoljstvo mještana brzinom i kvalitetom dostave pošiljki od strane Hrvatske pošte, a i sami kao općinska uprava nezadovoljni razinom kvalitete usluge koju pruža HP, Općina Viškovo poduzela je određene aktivnosti da se takvo stanje poboljša. Želja nam je da naši mještani kojih je gotovo 17 tisuća pošiljke upućene njima dobiju na vrijeme, redovito i kvalitetno. Na tom smo tragu održali sastanak s mjerodavnima u Hrvatskoj pošti pa ćemo u predstojećem razdoblju pozorno pratiti kako će se situacija razvijati.

Odluka o ispunjavanju propisanih(formalnih) uvjeta natječaja prijavljenih programa/projekata za 2019. godinu

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15.), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo broj: 11/15.) i Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i ostalim društvenim područjima Općine Viškovo za 2019. godinu od 11. veljače 2019. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i ostalim društvenim područjima Općine Viškovo za 2019. godinu, nakon provedene ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja u područjima kulture i ostalim društvenim područjima dana ­­04. veljače 2020. godine donosi

Odluku o ispunjavanju propisanih (formalnih) uvjeta natječaja prijavljenih programa/projekata za 2019. godinu

Počeli radovi na proširenju groblja Viškovo

Realizacija još jednog kapitalnog projekta u Viškovu danas je i fizički počela. U jutarnjim satima u posao je uveden izvođač radova – tvrtka MDK Građevinar. Riječ je o izgradnji 3. faze groblja Viškovo čijom će se realizacijom dobiti 143 nova ukopna mjesta i 120 grobnih niša. Ugovorena vrijednost radova je 4.670.876,85 kn bez PDV-a. Radovi na proširenju mjesnog groblja Viškovo obuhvaćaju izgradnju dvaju polja s grobnim mjestima u zemlji, pet blokova niša, oborinsku odvodnju, javnu rasvjetu, uređenje pješačkih staza te središnjeg trga novog dijela groblja.

Javni natječaji za financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2020. godinu

Općina Viškovo raspisala je natječaje za financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2020. godinu. 

Prijave na natječaj zaprimaju se kontinuirano, odnosno do isteka ukupno planiranog iznosa sredstava u 2020. godini, a najkasnije do 15. studenog 2020. godine, u pisarnici Općine Viškovo, u uredovno radno vrijeme.

 

1. Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi  Općine Viškovo za 2020. godinu  

Tekst natječaja

Upute za prijavitelje  

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa 

Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Nacrt ugovora

2. Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2020. godinu  

Tekst natječaja

Upute za prijavitelje  

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa 

Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Nacrt ugovora

 

Dodatna dokumentacija vezana za raspisane natječaje:

Pravilnik o financiranju Javnih potreba Općine Viškovo

 

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo

Odbor za izbor i imenovanja, temeljem članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 20/11.) na sjednici održanoj dana 23. siječnja 2020. godine raspisuje

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Općine Viškovo

Odluka o dodjeli javnih priznanja

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo dostavljaju se zaključno do 28. veljače 2020. godine poštom na adresu: Općina Viškovo, 51216 Viškovo, Vozišće 3, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo – NE OTVARATI“ ili osobno putem pisarnice Općine Viškovo, Viškovo, Vozišće 3.

Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo objavljuje Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u sportu za 2020. godinu

Danas, 24. siječnja 2020. godine, Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo objavljuje Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u sportu za 2020. godinu. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja: Stara škola Saršoni, Saršoni 19) na sljedeću adresu: 

Program javnih potreba u sportu na području Općine Viškovo za 2020. godinu - ne otvarati
Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo
Saršoni 19, 51216 Viškovo

Tekst natječaja

Upute za prijavitelje

Obrazac opis programa ili projekta

Obrazac proračuna

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopis

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem pita na adresu elektronske pošte: zsuov@opcina-viskovo.hr

 

Pretplati se na Feed naslovnice