nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Pust 2020

Peto, najveselije godišnje doba - ono maškarano - na Viškovu oduvijek obiluje dobrom zabavom. Tradicija njegovanja pusta, pusnih običaja i Halubajskog karnevala nastavit će se i ove godine bogatim i raznovrsnim događanjima za sve generacije.

Na Antonju, 17. siječnja 2020., uz vesele zvuke Limene glazbe Marinići, počet će karnevalsko ludilo na Viškovu. U 18:00 sati na Brege, ispred crkve sv. Mateja bit će predan općinski ključ i obješen pust označavajući tako početak vladavine maškara.

Akcija sterilizacije mačaka

Udruga “Mijau” već tradicionalno, organizira akciju "Sterilizacija mačaka s 50% popusta"

Poziv za dostavu prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci

Temeljem dopisa Primorsko-goranske županije, Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, pozivaju se svi zainteresirani na dostavu prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci.

Molimo prijedloge sa potpisanim izjavama (u privitku dopisa) i preslikama osobne iskaznice svakog predloženika dostaviti na mail adresu: pisarnica@opcina-viskovo.hr najkasnije do 23. siječnja 2020. godine.

Napomena: 

- sudac porotnik ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću

- sudac porotnik ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgvačkog društva ili druge pravne osobe, niti obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti

Dopis Primorsko-goranske županije

Obavijest o zaprimanju Zahtjeva iz Programa socijalne skrbi za 2020. godinu

Zahtjevi iz Programa socijalne skrbi za 2020. godinu, uz priloženu dokumentaciju koja je navedena na obrascima zahtjeva, zaprimaju se od 2. siječnja 2020. godine u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3 (ex Fina, ulaz do Pošte), a zahtjev se podnosi do 10-og u mjesecu za tekući mjesec. 

NAPOMENA: nepotpuni i nepotpisani zahtjevi neće se zaprimati.

IV. Javni natječaji za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2019. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo raspisao je četvrti krug natječaja za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2019. godinu. 

Prijave na natječaj zaprimaju se u pisarnici Općine Viškovo zaključno do 20. siječnja 2020. godine u uredovno radno vrijeme pisarnice Općine Viškovo.

 

IV. Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi  Općine Viškovo za 2019. godinu  

Tekst natječaja

Upute za prijavitelje  

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa 

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Nacrt ugovora

 

Dodatna dokumentacija vezana za raspisane natječaje:

Pravilnik o financiranju Javnih potreba Općine Viškovo

 

 

Održana svečanost dodjele nagrada za vrhunski sport

U vijećnici Općine Viškovo u Saršonima sinoć je, u organizaciji Zajednice sportskih udruga Općine Viškovo, održana prigodna svečanost dodjele nagrada i priznanja za vrhunski sport u 2019.godini. 12-ero vrhunskih sportaša s prebivalištem na području Općine Viškovo dobilo je tako 21.500,00 kuna za nastup na svjetskim, europskim odnosno državnim prvenstvima.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture i ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2019. godinu

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18.) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj:11/15.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 20. prosinca 2019. godine donijela je slijedeću

Odluku o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture i ostalih društvenih područja Općine Viškovo u 2019. godini

II. Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti Općine Viškovo za 2019. godinu

Temeljem članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18.) i članka 17. Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti ( “Službene novine Općine Viškovo“, broj 12/16.), Općinska načelnica raspisuje II. Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti Općine Viškovo za 2019. godinu.

Za navedene mjere u javnom pozivu osigurano je ukupno 100.000,00  kuna. Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu Općina Viškovo, Vozišće 3, 51 216 Viškovo s naznakom „II. Javni poziv - gospodarstvo“. Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona: 490-995 ili na e-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr. Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine

Javni poziv

Zahtjev

Poslovni plan

Izjava o članovima kućanstva

Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

Izjava o povezanim subjektima

Izjava o usklađenosti s javnim pozivom
 

Odluka o ispunjavanju propisanih(formalnih) uvjeta natječaja prijavljenih programa/projekata za 2019. godinu Odluka o ispunjavanju propisanih(formalnih) uvjeta natječaja prijavljenih programa/projekata za 2019. godinu

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15.), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo broj: 11/15.) i Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i ostalim društvenim područjima Općine Viškovo za 2019. godinu od 11. veljače 2019. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i ostalim društvenim područjima Općine Viškovo za 2019. godinu, nakon provedene ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja u područjima kulture i ostalim društvenim područjima dana ­­19. prosinca 2019. godine donosi

Odluku o ispunjavanju propisanih (formalnih) uvjeta natječaja prijavljenih programa/projekata za 2019. godinu

Počelo zaprimanje Zahtjeva za sufinanciranje nabave radnih bilježnica

Općina Viškovo obavještava roditelje učenika osnovnih škola da je počelo zaprimanje Zahtjeva za sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2019./2020. Zahtjevi će se zaprimati do 31.kolovoza 2020. godine. Roditelji koji su, radi ostvarivanja nekih prava za školsku godinu 2019/2020. već dostavljali potvrde škole, nisu dužni dostaviti nove potvrde.

Zahtjev možete pronaći na sljedećoj poveznici:

http://eumis.opcina-viskovo.hr/ViewRequest.aspx?requestID=1836

Odluka o sufinanciranju nabave radnih bilježnica

NAPOMENA: Ljubazno molimo korisnike da prije predaje Zahtjeva, ako nisu sigurni, provjere da li imaju dugovanja prema Općini Viškovo na broj telefona 051/503-781, te eventualno dugovanje podmire. Ako se utvrdi da s danom podnošenja Zahtjeva postojij dug prema Općini Viškovo, Zahtjev će biti odbijen. 

 

Pretplati se na Feed naslovnice