nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Prijenos 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo

Prijenos 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo koja se održava 26. listopada 2023. godine s početkom u 18:00 sati u općinskoj vijećnici u Saršonima moći će se pratiti na sljedećoj poveznici: 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo / 26. listopada 2023. u 18 sati

 

Polaganje vijenaca povodom blagdana Svih svetih

Polaganje vijenaca povodom blagdana Svih svetih održati će se u utorak, 31. listopada 2023. godine u 10.00 sati na groblju Viškovo.

Tečaj pripreme trudnica za porod i roditeljsku skrb

Zaštita zdravlja žena jedan je od prioritenih zadataka zdravstvene zaštite, a mjere za unaprijeđenje i očuvanje njihovog zdravlja, osobito u fertilno doba, spadaju u preventivu visokog ranga. Pod pokroviteljstvom Općine Viškovo, u prostorijama općinske vijećnice u Saršonima na adresi Saršoni 19, provodit će se tečaj pripreme trudnica za porod i roditeljsku funkciju. Glavni ciljevi tečaja su smanjiti tjeskobu i strahove trudnica te podučiti ih motoričkim i respiratornim vještinama kako bi se olakšao porod.

Termin održavanja tečaja je od 2. do 10. studenog 2023.  godine

Raspored tečaja

Obavijest o otvorenim savjetovanjima s javnošću

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je otvoreno javno savjetovanje o prijedlozima sljedećih akata: Godišnji plan razvoja sustava CZ za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje; Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za financiranje programa klubova i sportskih udruga Općine Viškovo; Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za period 2024.-2027.; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Viškovo; Odluka o naknadama i nagradi za rad; Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Viškovo za 2024.

Javni poziv za dodjelu "poklon paketa povodom božićno-novogodišnjih blagdana za djecu"

Pozivaju se roditelji/skrbnici čija su djeca navršila 1. godinu života pa sve do polaska u prvi razred osnovne škole, a imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Viškovo, da radi ostvarivanja prava na dodjelu poklon paketa povodom božićno-novogodišnjih blagdana dostave sljedeću dokumentaciju:

- dokument na kojem je vidljiv OIB ili datum rođenja djeteta

Prijave zaprimamo do 10. studenog 2023. godine putem pošte, putem sandučića postavljenog lijevo od ulaza u pisarnicu Općine Viškovo ili putem e-maila pisarnica@opcina-viskovo.hr 

Napomena: Javni poziv ne odnosi se na djecu koja polaze programe dječjih vrtića i dadilja na području Općine Viškovo.

Javni poziv

Najava radionice o energetskoj obnovi obiteljskih kuća i stambenih zgrada

U utorak 24. listopada, s početkom u 17 sati, predstavnici Regionalne energetske agencije Kvarner će u Domu hrvatskih branitelja na Viškovu za mještane Viškova  održati radionicu na temu „Energetska obnova obiteljskih kuća i stambenih zgrada“ . Zainteresirani posjetitelji doznat će više o  zelenoj  i  energetskoj  tranziciju, povećanju klimatske otpornosti i održivosti   te ciljevima koji smo si kao društvo  postavili usvajanjem planskih i strateških dokumenta primarno iz Integriranog nacionalnog energetskog  i klimatskog  plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, i  Plana razvoja Primorsko-goranske županije 2022.-2027 . 

Poseban naglasak biti će na mjerama energetske učinkovitosti u zgradarstvu  kao i povećanjem udjela korištenja obnovljivih izvora energije .

Na radionici će biti prezentirani  Javni pozivi koje raspisuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a kojima se sufinanciraju mjere energetske obnove obiteljskih kuća i stambenih zgrada.  Prezentirati će se i  uvjeti koje je potrebno zadovoljiti da bi se prijavilo na spomenuti javni poziv te o konkretnim aktivnostima koje su iz perspektive Fonda prihvatljive za sufinanciranje te praktična iskustva iz provođenja i realizacije dosadašnjih natječaja. 

Na radionici je predviđena i diskusija u koji će mještani imati  priliku postavljati praktična pitanja o tijeku pripreme, prijave i provedbe projekta. 

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, Općina Viškovo je druga najnaseljenija jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji, a velik udio stanovnika Općine stanuje u obiteljskim kućama i manjim stambenim zgradama. U skladu s navedenim, namjera ove praktične radionice  je upoznati mještane s vrijednim programom sufinanciranja mjera koje istovremeno pridonose nižoj potrošnji energenata u njihovim kućanstvima te smanjenju emisija CO2 u atmosferu uz istovremeno podizanje udjela  proizvodnje  električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Javni natječaj za izbor i imenovanje člana Uprave KD Kastav Viškovo d.o.o.

Nadzorni odbor KD Kastav Viškovo d.o.o. dana 16. listopada 2023. godine raspisao je javni natječaj za imenovanje člana Uprave KD Kastav Viškovo d.o.o.  

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja Gradu Kastvu na adresu Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav, putem pošte ili osobno u uredovno radno vrijeme pisarnice.

TEKST JAVNOG NATJEČAJA

IZJAVA

Obavijest o zaprimanju zahtjeva za sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola

Općina Viškovo 1. listopada 2023. godine počinje sa zaprimanjem zahtjeva za sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola. Zahtjevi će se zaprimati do 31. prosinca 2023. godine.

Zahtjev za sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024.

Osnovne škole Sveti Matej i Ivan Zajc dostavili su popis učenika upisanih u njihovu školu pa roditelji djece koji pohađaju te škole ne moraju prilagati potvrdu škole o upisu.  Oni koji su već predavali potvrde o upisu u školsku godinu 2023/2024 za ostvarivanje nekog drugog prava ne moraju prilagati potvrde škole uz zahtjev.

Zahtjevi će se zaprimati slanjem putem pošte (na adresu Vozišće 3, 51216 Viškovo), putem sandučića postavljenog lijevo od ulaza u pisarnicu, osobno u pisarnici ili putem e-mail adrese pisarnica@opcina-viskovo.hr.

NAPOMENA: Ljubazno molimo korisnike da prije predaje zahtjeva, ako nisu sigurni, provjere da li imaju dugovanja prema Općini Viškovo na broj telefona 051/503-781, te ista podmire. Ako se utvrdi da s danom podnošenja zahtjeva postoji dug prema Općini Viškovo, zahtjev će biti odbijen.

Molimo roditelje/skrbnike da prilikom ispunjavanja zahtjeva obrate pažnju da se radi o obrascu zahtjeva za novu pedagošku godinu 2023/2024. kako naknadno ne bismo tražili ponovno ispunjavanje ispravnog obrasca zahtjeva.

 

 

Održana konferencija „Ulazak Hrvatske u Europsko udruženje za mindfulness i međunarodni mindfulness projekt Gradovi i općine koji brinu“

Uspješno je održana konferencija udruge Mindfulness Inicijativa Hrvatska – eamba na kojoj su se okupili brojni stručnjaci mindfulnessa zajedno s djelatnicima javne uprave koji su ukazali na dobrobiti svakodnevnog provođenja mindfulnessa kroz vlastita iskustva na radnim mjestima.

Istaknut je uspjeh ulaska Hrvatske u Europsko udruženje za mindfulness kao rezultat dosadašnjeg rada. Ovom prilikom predstavljen je međunarodni mindfulness projekt „Gradovi i općine koji brinu“ koji uključuje Grad Novu Gradišku i Općinu Viškovo kao prve lokalne zajednice koje su se priključile tom projektu.

Kroz projekt „Gradovi i općine koji brinu“ educiraju se lokalni službenici gradova i općina o mindfulness mentalnoj praksi, kroz edukacije te primjenjivanje naučenog, a sve to u svrhu povezivanja pojedinaca u jaču zajednicu, istaknula je Iva Mia Krušlin.

Svi sudionici već sada primjećuju pozitivne promjene koje su utjecale na njihov odnos prema radu i kolegama. Učinak primjene mentalnog treninga vidljiv je u Općini Viškovo čija je načelnica Sanja Udović istaknula kako je mindfulness praksa preobrazila rad javnih djelatnika na bolje. „To je vještina koja se širi na cijelu lokalnu zajednicu i to je ono što je mene, kao načelnicu, ponukalo da se uključim u ovaj međunarodni projekt. Mi smo prvi u Republici Hrvatskoj i drago mi je da možemo svoja iskustva podijeliti te potaknuti druge lokalne zajednice da se uključe“. Osobna iskustva promjene, nakon osmotjednog mindfulness mentalnog treninga na radnom mjestu, podijelili su djelatnici Općine Viškovo Suzana Šepić, voditeljica pisarnice, Vedrana Šanko, referentica za knjigovodstvo i Željko Jurčić, referent za poslove komunalnog redarstva.

Značaj ovog događaja potvrđuje činjenica da je Katharina Müllen, predsjednica Izvršnog odbora Europskog udruženja učitelja mindfulnessa, svojim dolaskom i prezentacijom naglasila važnost ulaska Hrvatske u Europsko udruženje za mindfulness te očuvanje visoke razine kvalitete, profesionalnosti i etičnosti u podučavanju mindfulnessa.

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2024. godinu

Općina Viškovo raspisala je Javne pozive za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2024. godinu.

Prijave se zaprimaju  do iskorištavanja ukupno planiranog iznosa sredstava u 2024. godini, a najkasnije do 02. veljače 2024. godine, u pisarnici Općine Viškovo, elektroničkim putem na e-mail adresu: javne.potrebe@opcina-viskovo.hr, preporučeno poštom ili osobno.

 

1. Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2024. godinu  

Tekst poziva

Upute za prijavitelje  

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa 

Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Nacrt ugovora

Dodatna dokumentacija vezana za raspisani javni poziv:

Kriteriji vrednovanja programa i projekata

Odluka br. 52/13. o obliku i sadržaju te rokovima podnošenja izvještaja ostalih korisnika proračunskih sredstava

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o obliku i sadržaju te rokovima podnošenja izvještaja ostalih korisnika proračunskih sredstava

 

 

Pretplati se na Feed naslovnice