DJEČJI VRTIĆ I JASLICE U VIŠKOVU

U svibnju 2011. godine započeli su radovi na kapitalnom objektu izgradnje dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu. Glavni projektant je Marino Štefan, ing. građ. ispred tvrtke Adriaprojekt d.o.o. Izvođač radova je tvrtka Lavčević d.o.o. iz Splita, izabrana putem javnog natječaja. 

Predviđeno trajanje radova na izgradnji građevine je 14 mjeseci, a ugovorna vrijednost radova je 13.252.448,42 kn (bez PDV-a).

Kada bude dovršen, dječji vrtić će moći primiti oko dvjestotinjak djece. Planira se formirati 12 odgojnih skupina  djece od čega će 4 odgojne skupine biti jasličkog uzrasta.