Faza IX, X i XI

Faza IX završetak zidanja pregradnih zidova i postava instalacija
   
Faza X završetak svih instalacija i unutarnjeg žbukanja
   
Faza XI završetak fasaderskih radova i postava unutarnje stolarije