Natječaji

12.01.2022

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18., i 112/19.) donosi:

Odluku o poništenju oglasa

30.11.2021

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za održavanje objekata javne i društvene namjene, zaštitu okolišta i gospodarenje otpadom, poslove zaštite na radu i zaštite od požara u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću:

26.11.2021

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 26. studenog 2021. godine Odluku o objavi natječaja za primanje 3 radnika/ce u radni odnos na neodređeno vrijeme.
1. Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2021. godinu raspisuje se natječaj za radna mjesta kako slijedi:

16.11.2021

Na temelju članka 19., članka 28. stavka 3. i  članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18., 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Podaci vezani uz oglas

Na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za održavanje komunalne infrastrukture, uređenje prometa i javni prijevoz putnika, temeljem natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 81/2021  te web stranici Općine Viškovo dana 16. srpnja 2021. godine, izabran je kandidat MARIN CAREVIĆ, mag. ing. aedif.

04.08.2021

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za održavanje komunalne infrastrukture, uređenje prometa i javni prijevoz putnika u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću:

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti

16.07.2021

Na temelju članka 19., članka 28. stavka 3. i  članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18., 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Podaci uz natječaj

30.06.2021

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu Savjetnika za pripremu sjednica Općinskog vijeća i kadrovske poslove u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću:

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti

17.06.2021

Na temelju članka 19., članka 28. stavka 3. i  članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18., 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Savjetnik za pripremu sjednica Općinskog Vijeća i kadrovske poslove

Podaci vezani uz oglas

16.06.2021

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 4/18., i 112/19.) donosi:

Odluku o poništenju oglasa

26.05.2021

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu Savjetnika za pripremu sjednica Općinskog vijeća i kadrovske poslove u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću:

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti

Za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom „Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno-ekonomskog statusa – Za sretnije djetinjstvo“ (financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.) na radno mjesto Stručnog suradnika – voditelja projekta u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, temeljem oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Općine Viškovo 21. travnja 2021. godine, izabrana je kandidatkinja Jasminka Štimac, bacc. ing. agr.

13.05.2021

Na temelju članka 19., članka 28. stavka 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" vroj:86/08., 61/11., 4/18. i 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, Savjetnik za pripremu sjednica Općinskog  vijeća i kadrovske poslove

Podaci vezani uz oglas

05.05.2021

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu stručnog suradnika voditelj projekata u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću:

21.04.2021

Na temelju članka 19., članka 28. stavka 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" vroj:86/08., 61/11., 4/18. i 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, Stručni suradnik-voditelj projekta

Podaci vezani uz oglas

20.04.2021

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) donosi:

Odluku o poništenju natječaja

20.04.2021

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15, 112/18), u skladu sa čl. 3. i 8. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Općine Viškovo ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 6/10 i "Službene novine Općine Viškovo" broj 22/19) i odredbama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 32/10), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 19. travnja 2021. godine raspisuje:

Natječaj za davanje u zakup poslovni prostor

Odluka o raspisivanju javnog natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Viškovo

13.04.2021

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu stručnog suradnika - voditelj projekata u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

29.03.2021

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu EU projekata u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću:

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja

24.03.2021

Obavještavamo sve zainteresirane da je na temelju Odluke Općinske načelnice o prodaji zemljišta i raspisivanju javnog natječaja, KLASA 940-01/20-01/10, URBROJ 2170-09-06/05-21-11, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 22/97, 25/97), dana 17. ožujka 2021. godine raspisan javni natječaj za prodaju zemljišta. 

TEKST NATJEČAJA

Pretplati se na Natječaji