Natječaji

09.03.2020

Obavještavamo sve zainteresirane da je na temelju Odluke Općinske načelnice o prodaji zemljišta i raspisivanju javnog natječaja, KLASA 940-01/19-01/29, URBROJ 2170-09-06/11-20-08, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 22/97, 25/97), dana 06. ožujka 2020. godine raspisan Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta.

TEKST NATJEČAJA

Na radno mjesto višeg stručnog suradnika za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, temeljem oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, objavljenog na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 25. studenog 2019. godine, izabrana je kandidatkinja Rosanda Ivetić Salopek, magistra inženjerka građevinarstva.      

14.01.2020

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, direktor Komunalnog društva Viškovo, donosi 13. siječnja 2020. godine Odluku o objavi natječaja za primanje radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

TEKST NATJEČAJA

02.01.2020

U Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, Odsjek ureda načelnika, u svojstvu vježbenika, radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta upravnog referenta na određeno vrijeme od 12 mjeseci, temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 109/19, izabrana je kandidatkinja Iva Klić Juretić.      

16.12.2019

Obavještavamo sve zainteresirane da je dana 15. prosinca 2019. godine na temelju Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja reklamnih panoa, KLASA 372-03/19-01/07, URBROJ 2170-09-06/11-19-02, a u skladu s odredbama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/08), raspisan javni natječaj za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja reklamnih panoa. 

12.12.2019

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture u Jedinstveni upravni odjel objavljuje

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

05.12.2019

Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo objavljuje obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja 

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA INTERVJUA KANDIDATA/KANDIDATKINJA

28.11.2019

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo objavljuje obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i uputu o pravilima provođenja postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti.

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

PRAVILA POSTUPKA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

25.11.2019

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi privremenog povećanja opsega posla

25.11.2019

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo 

14.11.2019

Na temelju članka 19. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/19. , 8/19. ,10/19 i 16/19.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo 

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu vježbenika  u Jedinstveni upravni odjel 

29.10.2019

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture objavljuje obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i uputu o pravilima provođenja postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti.

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

28.10.2019

Na temelju Odluke br. 2-2/19 sa 2. sjednice, Nadzorni odbor Komunalnog društva  Viškovo d.o.o. raspisuje:

NATJEČAJ za izbor i imenovanje člana Uprave Komunalnog društva Viškovo d.o.o.

14.10.2019

Na temelju članka 19. i članka 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18.)  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi zamjene duže odsutnog službenika

Podaci uz natječaj

16.09.2019

Na temelju članka 19. i članka 86.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/19. , 8/19.,10/19. i 16/19.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo za poslove radnog mj. upravnog referenta

Podaci uz natječaj

12.09.2019

Na radno mjesto višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću, temeljem natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 72/19, izabran je kandidat GRACIJANO GREGOROVIĆ, stručni specijalist poduzetništva.    

Pretplati se na Natječaji