Obavijest o izboru kandidata

Za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom „Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno-ekonomskog statusa – Za sretnije djetinjstvo“ (financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.) na radno mjesto Stručnog suradnika – voditelja projekta u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, temeljem oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Općine Viškovo 21. travnja 2021. godine, izabrana je kandidatkinja Jasminka Štimac, bacc. ing. agr.