Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.)i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2021. godinu(„Službene novine Općine Viškovo“ broj: 2/21) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjelaOpćine Viškovo raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Podaci uz natječaj

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.