Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu Savjetnika za pripremu sjednica Općinskog vijeća i kadrovske poslove u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću:

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti