Natječaji

23.03.2021

Na temelju članka 19. , članka 28. stavka 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Podaci uz oglas

16.03.2021

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) donosi Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu

11.03.2021

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu EU projekata u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

25.02.2021

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.)i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2021. godinu(„Službene novine Općine Viškovo“ broj: 2/21) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Podaci uz natječaj

27.01.2021

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.)i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2021. godinu(„Službene novine Općine Viškovo“ broj: 2/21) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjelaOpćine Viškovo raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Podaci uz natječaj

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.

04.01.2021

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) donosi Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu

09.12.2020

Na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/08) te Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup stupova javne rasvjete radi postavljanja reklamnih ploča, KLASA: 372-03/20-01/09, URBROJ: 2170-09-06/13-20-05, od 9. prosinca 2020. godine, dana 9. prosinca 2020. godine, raspisuje se

Javni natječaj za davanje u zakup stupova javne rasvjete radi postavljanja reklamnih ploča

07.12.2020

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu stručnog suradnika za gradnju objekata komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću

02.12.2020

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), u skladu sa čl. 3. i 8. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/10 i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 22/19), i odredbama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/10),Općinska načelnica Općine Viškovo dana 2. prosinca 2020.  godine, raspisuje

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

U Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, Odsjek ureda načelnika, na radno mjesto referenta za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i predškolstvo na neodređeno vrijeme, temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 116/20, izabrana je kandidatkinja Tea Zaklan. 

06.11.2020

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam u službu referenta za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i predškolstvo u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću:

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

23.10.2020

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/20 i 4/20) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

TEKST NATJEČAJA 

21.10.2020

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/20 i 4/20) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

TEKST NATJEČAJA

PODACI UZ NATJEČAJ

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

PRAVILA PRETHODNE PROVJERE

21.10.2020

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o. donosi dana 21. listopada 2020. godine Odluku o objavi natječaja za primanje 3 radnika/ce u radni odnos na (ne)određeno vrijeme. 

TEKST NATJEČAJA

29.07.2020

Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ("Narodne novine" broj: 17/19. i 89/19.),članka 19.  Statuta Javne ustanove narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zorai članka 34. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18. i 2/20.)Općinsko vijeće Općine Viškovo na 39. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2020. godine raspisuje 

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora

01.07.2020

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) donosi Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu

U Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, Odsjek za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti, na radno mjesto Voditelja Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnostina neodređeno vrijeme, temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 67/20, izabrana je kandidat Tibor Tramišak.

23.06.2020

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Voditelja Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću:

19.06.2020

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu za gradnju objekata komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene u Jedinstveni upravni odjel objavljuje sljeću obavijest:

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja

19.06.2020

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za održavanje objekata javne i društvene namjene, zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, poslove zaštite na radu i zaštite od požara u Jedinstveni upravni odjel objavljuje sljeću obavijest:

Pretplati se na Natječaji