Natječaji

04.10.2022

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor vježbenika u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja 

27.09.2022

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, objavljuje slijedeću

Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti 

04.10.2022

Na radno mjesto Viši savjetnik za proračun, financije I računovodstvo, temeljem natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj br. 87/2022 i web stranici Općine Viškovo dana 27. srpnja 2022. godine, izabrana je kandidatkinja ELEONORA SOKOLIĆ BRUSIĆ, mag.oec.

14.09.2022

Na temelju članka 19. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine" broj: 86/08.,61/11., 4/18. i 112/19) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2022. godinu (,,Službene novine Općine Viškovo" broj: 1/22., 6/22., 9/22., 11/22. i 15/22) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Podaci uz natječaj

09.09.2022

Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo objavljuje sljedeće natječaje:

1. Javni natječaj za edukaciju trenera i voditelja za 2022. godinu

Tekst Javnog natječaja

Obrazac proračuna

Obrazac potrebe za edukacijom

Upute za prijavitelje

 

2. Javni natječaj za nabavu sportske opreme i rekvizita za 2022. godinu

Tekst Javnog natječaja

Obrazac proračuna

Obrazac potrebe za nabavom opreme i rekvizita

Upute za prijavitelje

 

3. Javni natječaj za sufinanciranje organizacije turnira za 2022. godinu

Tekst Javnog natječaja

Obrazac proračuna

Obrazac potrebe za organizacijom turnira

Upute za prijavitelje

16.08.2022

Na temelju Odluke o financiranju  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-15 od 26. srpnja 2022. godine, Odluke o izmjeni prve odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-18 od 27. srpnja 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.16.0153, naša KLASA: 970-01/22-01/1, URBROJ: 2170-35/15-22-21 od 28. srpnja 2022. godine te članka 49.

Na radno mjesto Viši stručni suradnik za izgradnju objekata, temeljem natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj br. 63/2022 i web stranici Općine Viškovo dana 03. lipnja 2022. godine, izabran je kandidat NIKOLA NOBILO, mag. ing aedif.

27.07.2022

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2022. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/22, 6/22 i 9/22) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo na neodređeno vrijeme

Podaci uz natječaj

Ispravak Podataka uz natječaj

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti

13.07.2022

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broi 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Stručnog suradnika za gradnju objekata komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene u Jedinstveni upravni odjel, objavljuje sljedeću: 

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja

Pravila i postupak prehodne provjere znanja i sposobnosti 

07.07.2022

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), donosi

Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu

07.07.2022

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne movine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za izgradnju objekata u Jedinstveni upravni odjel objavljuju sljedeću 

Obavijest o vremenu održavanju intervjua kandidata/kandidatkinja 

29.06.2022

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za izgradnju objekata u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo objavljuje sljedeću:

- Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja

- Pravila i postupak prethodne provjere znanja

24.06.2022

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam u službu Višeg savjetnika za proračun, financije i računovodstvo u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo objavljuje sljedeću:

- Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja

- Obavijest o vremenu održavanja intervjua

- Pravila i postupak prethodne provjere znanja

08.06.2022

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18., 112/19) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2022. godinu ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 1/22, 6/22, 9/22 i 11/22) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje

06.06.2022

Na radno mjesto Stručni suradnik za obračun proračunskih prihoda, temeljem natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj br. 44/2022 i na web stranici Općine Viškovo dana 08. travnja 2022. godine, izabrana je kandidatkinja DRAGANA ŠORAK RAKOŠ, ing. građ.

06.06.2022

Na radno mjesto Viši stručni suradnik za knjigovodstvo proračunskih korisnika i izvještavanje, temeljem natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj br. 44/2022 i na web stranici Općine Viškovo dana 08. travnja 2022. godine, izabrana je kandidatkinja MARTINA ŠTEFAN IBIŠEVIĆ, mag. oec.

03.06.2022

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18., 112/19) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2022. godinu ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 1/22 i 6/22) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo na neodređeno vrijeme

Podaci uz natječaj

01.06.2022

Na radno mjesto Savjetnik za pripremu sjednica Općinskog vijeća i kolegija Općinskog načelnika, temeljem natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 44/2022 i na web stranici Općine Viškovo dana 08. travnja 2022. godine, izabrana je kandidatkinja DOROTEA VITASOVIĆ, dipl.iur. 

25.05.2022

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18., 112/19) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2022. godinu ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 1/22 i 6/22) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo na neodređeno vrijeme

Podaci uz natječaj

25.05.2022

Na radno mjesto Viši stručni suradnik za obračun proračunskih prihoda, temeljem natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj br. 44/2022 i na web stranici Općine Viškovo dana 08. travnja 2022. godine, izabrana je kandidatkinja JASMINA GALANT CVEK, dipl.inž. građ.

Pretplati se na Natječaji