Natječaji

21.10.2020

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/20 i 4/20) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

TEKST NATJEČAJA

PODACI UZ NATJEČAJ

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

PRAVILA PRETHODNE PROVJERE

21.10.2020

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o. donosi dana 21. listopada 2020. godine Odluku o objavi natječaja za primanje 3 radnika/ce u radni odnos na (ne)određeno vrijeme. 

TEKST NATJEČAJA

29.07.2020

Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ("Narodne novine" broj: 17/19. i 89/19.),članka 19.  Statuta Javne ustanove narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zorai članka 34. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18. i 2/20.)Općinsko vijeće Općine Viškovo na 39. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2020. godine raspisuje 

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora

01.07.2020

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) donosi Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu

U Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, Odsjek za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti, na radno mjesto Voditelja Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnostina neodređeno vrijeme, temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 67/20, izabrana je kandidat Tibor Tramišak.

23.06.2020

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Voditelja Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću:

19.06.2020

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu za gradnju objekata komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene u Jedinstveni upravni odjel objavljuje sljeću obavijest:

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja

19.06.2020

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za održavanje objekata javne i društvene namjene, zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, poslove zaštite na radu i zaštite od požara u Jedinstveni upravni odjel objavljuje sljeću obavijest:

12.06.2020

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu stručnog suradnika za gradnju objekata komunalne infrastrukture i objekata javne i društvene namjene u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću:

U Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, Odsjek za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za održavanje objekata javne i društvene namjene, zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, poslove zaštite na radu i zaštite od požarana neodređeno vrijeme, temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 62/20, izabrana je kandidatkinja Rosanda Ivetić Salopek.

12.06.2020

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za održavanje objekata javne i društvene namjene, zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, poslove zaštite na radu i zaštite od požara u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću:

10.06.2020

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/20 i 4/20) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

TEKST NATJEČAJA

09.06.2020

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu stručnog suradnika za obračun proračunskih prihoda u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću:

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA INTERVJUA KANDIDATA/KANDIDATKINJA

03.06.2020

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu stručnog suradnika za obračun proračunskih prihoda u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću:

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA

27.05.2020

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.)i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2020. godinu(„Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/20 i 4/20) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjelaOpćine Viškovo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Viši stručni suradnik  za održavanje objekata javne i društvene namjene, zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, poslove zaštite na radu i zaštite od požara– 1 izvršitelj

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu

26.05.2020

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam u službu Voditelja Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću:

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

21.05.2020

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 20. svibnja 2020. godine Odluku o objavi natječaja za primanje 3 radnika/ce u radni odnos na određeno vrijeme.
1. Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2020. godinu raspisuje se natječaj za radna mjesta kako slijedi:

RADNO MJESTO: Komunalni radnik 2 (pometanje, zelene površine, na održavanju cesta i javnih površina) (M/Ž)-određeno vrijeme na 6 mjeseci
BROJ IZVRŠITELJA: 3
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
-I ili II. stupanj stručne spreme (OŠ ili PKV),
-nije potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
-položen ispit za rukovanje alatom i opremom, ili izjava da će isto položiti,
PROBNI RAD: 3 mjeseca
POSEBNI UVJETI: Vozačka dozvola B kategorije

Tekst natječaja s opisom i popisom poslova dostupan je na sljedećoj poveznici:

NATJEČAJ

15.05.2020

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/20 i 4/20) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

TEKST NATJEČAJA

PODATCI UZ NATJEČAJ

15.05.2020

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/20 i 4/20) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

TEKST NATJEČAJA

PODATCI UZ NATJEČAJ

Pretplati se na Natječaji