Natječaji

08.03.2019

Na temelju članka 19., članka 28. stavka 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijemeu Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo za radno mjesto Viši stručni suradnik -voditelj projekta-1 izvršitelj

Podaci uz oglas

07.02.2019

 

Komunalno društvo Viškovo d.o.o, dana 07. veljače 2019. godine, objavljuje Natječaj za primanje 3 radnika/ce u radni odnos na (ne)određeno vrijeme

Natječaj

14.01.2019

Obavještavamo sve zainteresirane da je dana 11. siječnja 2019. godine na temelju Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup stupova javne rasvjete radi postavljanja reklamnih ploča, KLASA 372-03/19-01/01, URBROJ 2170-09-06/11-19-01, a u skladu sa odredbama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/08), raspisan javni natječaj za davanje u zakup stupova javne rasvjete radi postavljanja reklamnih ploča. 

TEKST NATJEČAJA

14.01.2019

Obavještavmo sve zainteresirane da je dana  11. siječnja 2019. godine na temelju Odluke Općinske načelnice o prodaji zemljišta i raspisivanju javnog natječaja, KLASA 940-01/18-01/09, URBROJ 2170-09-06/11-19-13, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 22/97, 25/97), raspisan Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta.

TEKST NATJEČAJA

14.01.2019

Obavještavmo sve zainteresirane da je dana  11. siječnja 2019. godine na temelju Odluke Općinske načelnice o prodaji zemljišta i raspisivanju javnog natječaja, KLASA 940-01/18-01/09, URBROJ 2170-09-06/11-19-13, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 22/97, 25/97), raspisan Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta.

TEKST NATJEČAJA

13.12.2018

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg tručnog suradnika/ce društvene djelatnosti objavljuje slijedeću:

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja

 

10.12.2018

Na temelju Odluke Općinske načelnice o  prodaji zemljišta i raspisivanju javnog natječaja, KLASA 940-01/12-01/38, URBROJ 2170-09-06/11-18-11, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 22/97, 25/97), dana  10. prosinca 2018. godine raspisuje se :

NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta

07.12.2018

Zajednica sportskih udruga općine Viškovo 7.12.2018. godine objavljuje Natječaj za radno mjesto: Tajnik udruge, 1 izvršitelj

Natječaj

Podaci vezani uz oglas za zapošljavanje tajnika u „Zajednici sportskih udruga općine Viškovo“

Prijavni list

 

 

05.12.2018

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa  za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za društvene djelatnostina određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo objavljuje slijedeću

Obavijest  o  vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

05.11.2018

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo objavljuje:

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi privremenog povećanja opsega posla 

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj

Podaci uz oglas

18.09.2018

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora sa 22. sjednice od 24. kolovoza 2018. godine, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 17. rujna 2018. godine

ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA 

za primanje radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – ponovljeni natječaj

1. Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2018. godinu, a zbog upražnjenih poslova, raspisuje se natječaj za radno mjesto na groblju Viškovo kako slijedi:

11.07.2018

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora sa 21. sjednice od 11. lipnja 2018. godine, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 11. srpnja 2018. godine

ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA  za primanje radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2018. godinu, a zbog odlaska radnika, raspisuje se natječaj za radno mjesto na groblju Viškovo kako slijedi:

RADNO MJESTO: Komunalni radnik 2 (pometanje, zelene površine, na održavanju cesta i javnih površina) (M/Ž)

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

- I ili II. stupanj stručne spreme (OŠ ili PKV),

- nije potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,

- položen ispit za rukovanje alatom i opremom,

- poznavanje rada na računalu.

PROBNI RAD: 3 mjeseca

POSEBNI UVJETI: Vozačka dozvola B kategorije

 

Natječaj

15.06.2018

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora sa 21. sjednice od 11. lipnja 2018. godine, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o., donosi dana 15. lipnja 2018. godine

ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA  za primanje radnika u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja 

1. Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2018. godinu raspisuje se natječaj za radno mjesto kako slijedi:

RADNO MJESTO: Komunalni radnik 2 (čistačica-spremačica) (M/Ž)

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

- I ili II. stupanj stručne spreme (OŠ ili PKV),

- nije potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,

- položen ispit za rukovanje alatom i opremom, ili izjava de će isto položiti,

- poznavanje rada na računalu.

PROBNI RAD: 3 mjeseca

Natječaj

15.06.2018

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Stručnog suradnika/ce za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka  objavljuje slijedeću:

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja

08.06.2018

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa  za prijam u službu Stručnog suradnika za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka na određeno vrijeme u  Jedinstveni upravni odjel  objavljuje slijedeću

Obavijest  o  vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Pisano testiranje za kandidate koji su dostavili uredne prijave te ispunili formalne uvjete iz Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi privremenog povećanja posla na radno mjesto: Stručni suradnik za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka - 1 izvršitelj, objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 24. svibnja 2018. godine (u daljnjim tekstu: Oglas), održati će se u četvrtak,  14. lipnja 2018. godine u zgradi Općine Viškovo, na adresi Viškovo, Vozišće 3 (1. kat) s početkom u 12.00 sati.

Pisano testiranje provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/ kandidatkinja. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/ kandidatkinje koji/koje su dostavili uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i pozvani su na pisano testiranje i provjeru rada na računalu putem e-maila navedenog na prijavi na Oglas.

Za kandidata/kandidatkinju koji/koja ne pristupi pisanom testiranju, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni Oglas.

Kandidati koji nisu dostavili uredne prijave ili ispunili formalne uvjete iz Oglasa nisu pozvani putem e-maila navedenog na prijavi na Oglas i ne mogu pristupiti testiranju.

Upute i obavijesti kandidatima/kandidatkinjama te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja objavljeni su na web-stranici Općine Viškovo.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata/kandidatkinja zatražit će se predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanje identiteta. 

Sukladno Oglasu za za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi privremenog povećanja opsega posla za radno mjesto Stručni suradnik za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka – 1 izvršitelj, objavljuju se:

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam u službu Višeg stručnog suradnika/ce za održavanje komunalne  infrastrukture, objavljuje slijedeću:
 

Na temelju Odluke Općinske načelnice br. 44/17. o  prodaji zemljišta, KLASA 940-01/15-01/9, URBROJ 2170-09-06/11-17-08, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj: 22/97, 25/97), dana 28. travnja 2017. godine raspisuje se 

Natječaj za prodaju zemljišta

Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2017. godinu raspisuje se natječaj za radna mjesta kako slijedi:
 
1) Radni odnos na određeno vrijeme
 
1.1. RADNO MJESTO: Komunalni radnik 3 (čistačica-spremačica) (M/Ž)
Na mjesec dana na puno radno vrijeme
BROJ IZVRŠITELJA: 1
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
- I ili II. stupanj stručne spreme (OŠ ili PKV),
Na temelju Odluke Općinske načelnice br. 21/17. o raspisivanju natječaja za davanje u zakup zemljišta, KLASA 372-03/17-01/03, URBROJ    2170-09-04/04-17-01 , a u skladu s odredbama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/08), dana 17. ožujka 2017. godine raspisan je:
 
Pretplati se na Natječaji