Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj: 86/08., 61/11., 4/18., i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2020. godinu ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 1/20 i 4/20) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Tekst natječaja

Podatci uz natječaj