Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19), donosi Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU