Obavijest o raspisanom javnom natječaju za prodaju zemljišta

Obavještavamo sve zainteresirane da je na temelju Odluke Općinske načelnice o prodaji zemljišta i raspisivanju javnog natječaja, KLASA 940-01/19-01/29, URBROJ 2170-09-06/11-20-08, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 22/97, 25/97), dana 06. ožujka 2020. godine raspisan Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta.

TEKST NATJEČAJA