Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Na temelju članka 19., članka 28. stavka 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" vroj:86/08., 61/11., 4/18. i 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, Stručni suradnik-voditelj projekta

Podaci vezani uz oglas