Javni natječaj za davanje u zakup stupova javne rasvjete radi postavljanja reklamnih ploča

Na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/08) te Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup stupova javne rasvjete radi postavljanja reklamnih ploča, KLASA: 372-03/20-01/09, URBROJ: 2170-09-06/13-20-05, od 9. prosinca 2020. godine, dana 9. prosinca 2020. godine, raspisuje se

Javni natječaj za davanje u zakup stupova javne rasvjete radi postavljanja reklamnih ploča