Arhiva Službenih novina PGŽ - 2003. godina

Broj 34., 29. prosinac 2003. 
- Izmjene i dopune Odluke o rasporedu dežurstava prodavaonica na području Općine Viškovo
 
Broj 33., 23. prosinac 2003.
Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Viškovo
 
Broj 32., 19. prosinac 2003.
- Odluka o godišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica na području Općine Viškovo
 
Broj 31., 12. prosinac 2003.
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2004. godinu
- Odluka o groblju
- Odluka o Detaljnom planu uređenja stambeno-poslovne zone Adria metal
- Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela zone RZ-8 u Viškovu
- Proračun Općine Viškovo za 2004. godinu, PDF
- Projekcija Proračuna Općine Viškovo za 2005. i 2006. godinu, PDF
 
Broj 29., 21. studeni 2003.
- Izmjene i dopune Pravilnika o radu
 
Broj 26., 24. listopad 2003.
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača
- Odluka o prethodnoj suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora
- Odluka o Detaljnom planu uređenja zone Čakovečki mlinovi u zoni Marinići
- Odluka o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja dijela zone RZ-7, zona Gramat i Panon, PDF
- 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2003. godinu, PDF
 
Broj 21., 14. kolovoz 2003.
- Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2002/2003. Osnovne škole Sveti Matej Viškovo
- III. dopuna Programa mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od listopada 2002. do listopada 2004. godine
- Polugodišnje financijsko izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje siječanj-lipanj 2003. godine , PDF
- 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2003. godinu, PDF
 
Broj 19., 25. srpanj 2003. 
- Odluka o dopuni Tabelarnog dijela Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo
- Odluka o autentičnom tumačenju članka 6. Odluke o detaljnom planu uređenja zone Drinkomatik u Jurašima
 
Broj 16., 18. lipanj 2003.
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju određenih poslova nazora nad provedbom mjera zaštite od požara
- Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Viškovo u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2003. godinu
- Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Viškovo u kulturi za 2003. godinu
- Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Viškovo u gospodarstvu za 2003. godinu
- Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Viškovo u odgoju i školstvu za 2003. godinu
- Izmjene i dopune Programa javnih potreba od posebnih interesa Općine Viškovo za izgradnju kapitalnih objekata tijekom 2003. godine
- Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za četvreogodišnje kalendarsko razdoblje (2003.-2006.)
- Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2003. godine
- II. Izmjene i dopune dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od listopada 2002. godine do listopada 2004. godine
 
Broj 10., 14. travanj 2003.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima i progodama za isticanje zastave RH i Zastave Općine Viškovo
- Odluka o autentičnom tumačenju čl. 16. st. 1. točke 6. Odluke o komunalnom doprinosu
- Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2002. godinu, PDF
- 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2003. godinu, PDF
 
Broj 2., 07. veljača 2003.
- 1. Izmjene i dopune Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od listopada 2002. godine do listopada 2004. godine
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarna i pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru vijećnika Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu
- Odluka o izboru izvoditelja radova na redovnom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih prometnica na području Općine Viškovo
- Odluka o izboru izvoditelja radova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Viškovo u 2003. godini
- Odluka o izboru izvoditelja radova na održavanju javnih zelenih površina, zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanim cestama, zelenih površina uz javne ceste u naselju, te zelenih površina na groblju Viškovo tijekom 2003. godine
- Odluka o izboru člana Odbora za kulturu, tjelesnu kulturu, šport, odgoj i osnovno obrazovanje Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o imenovanju člana Komisije za utvrđivanje tržišne cijene poljoprivrednog zemljišta
- Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća i članova Općinskog poglavarstva Općine Viškovo
- Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Viškovo