EU fond IPARD - Mjere 301 i 302

U tijeku je pretpristupni program Europske unije IPARD za razdoblje 2007. – 2013. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegova V. komponenta Ruralni razvoj.

Više o tome u nastavku...

Od 2007. - 2012. godine kroz IPARD program u Republici Hrvatskoj korisnicima će biti dostupno 179.000.000 EUR (1,3 milijarde HRK) potpore.

Unutar IPARD programa (Narodne novine br. 61/10 i 127/10) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za:

Mjeru 301 »Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture«. Sredstva namijenjena provedbi IPARD programa su namjenska i bespovratna, a osigurana su proračunom Europske Unije i Republike Hrvatske te mogu dosegnuti iznos od 3.000.000 HRK za ulaganja u nerazvrstane ceste i protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste i do 7.000.000 HRK za ulaganja u sustav kanalizacije i pogone za pročišćavanje otpadnih voda te za ulaganja u toplane.

Mjeru 302 programa IPARD „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“
. Slijedeći natječaj će biti u kolovozu - rujnu 2012. godine. Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz IPARD programa (Instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponente V–Ruralni razvoj), sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa (Narodne novine br.: 127/10). Sredstva namijenjena provedbi IPARD programa su namjenska i bespovratna, a osigurana su proračunom Europske Unije i Republike Hrvatske.

Natječaj je namijenjen mikro poduzećima (privatni iznajmljivači u sustavu PDV-a, obrti i pravne osobe, svi sa manje od 10 zaposlenih i godišnji promet ili vrijednost aktive manji od 2 milijuna €) koja namjeravaju investirati u neku od aktivnosti prihvatljivu ovim natječajem:
- ruralni turizam,
- tradicijski obrti,
- izravna prodaja ili prerada na poljoprivrednom gospodarstvu,
- slatkovodno ribarstvo,
- uzgoj gljiva,
- proizvodnja energije iz obnovljivih izvora na gospodarstvu.

Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.000 EUR, osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje je ograničeno na 675.000 EUR. Maksimalni udio potpore iznosi do 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekt. Rok za podnošenje prijava će se znati po objavi natječaja u kolovozu 2012.

Za dodatne informacije možete se obratiti na P.M.C. d.o.o. Miran Cofek 098 472 730.