Europskim sredstvima do nove ceste - na Viškovu započela gradnja nove ceste vrijedne 2,9 mil. kuna

U utorak, 6. studenog 2018. godine na lokaciji ceste Spoj sa spojnom cestom Brnasi – Dovičići, Općinska načelnica Sanja Udović i voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Sanjin Vranković zajedno sa rukovoditeljem Sektora tehničkih poslova u Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija Draženom Strčićem obišli su započete radove financirane Europskim sredstvima u vrijednosti 2,9 mil. kuna.

Realizacijom projekta izgraditi će se nerazvrstana cesta dužine 237,84 m zajedno s kružnim okretištem, oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, nogostupima i prometnom signalizacijom.
Paralelno sa izgradnjom ceste izgraditi će se i vodovodni ogranak, a investitor ovih radova je K.D. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka. 

Izvođač radova  ceste je Goran graditeljstvo d.o.o. iz Delnica, koji će ujedno izvoditi i radove na izgradnji vodovodnog ogranka, a uslugu stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu izvodi Tehprojekt konzalting d.o.o. iz Rijeke. Ugovoreni rok za izvođenje svih radova je 240 kalendarskih dana, te je završetak predviđen sredinom svibnja 2019. godine.

Općina Viškovo prijavila je projekt na natječaj iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Radi se o natječaju iz Mjere 07, Podmjere 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tip operacije 7.2.2. – ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta temeljem kojeg je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela odluku o prihvatljivosti te Općini Viškovo utvrdila najviši iznos potpore, dok će Općina u sveukupnoj investiciji  ceste sudjelovati s 11 % vlastitih sredstava.

''Ova cesta osigurati će veću prometnu sigurnost i sigurno kretanje pješaka i školske djece budući se navedeni put koristi kao brži put za odlazak/dolazak u školu. Ujedno je  važnost ceste u omogućavanju adekvatne komunalne infrastrukture potrebne za realizaciju planiranih projekata u sportsko rekreacijsko zoni, a osobito Zavičajne kuće Halubajskih zvončara i buduće sportske dvorane, što će utjecati na kvalitetu života i životni standard stanovnika, ali i poboljšanja uvjeta rada u planiranoj zoni čime će se doprinijeti i razvoju poduzetništva i malog obrtništva“ naglasila je Općinska načelnica Sanja Udović.