Poduzetničke zone

Viškovo je već dugi niz godina prepoznato kao jaka poduzetnička općina u kojoj tvrtke otvaraju svoje poslovne prostore i pogone. Općina Viškovo je među prvim općinama sa najvišim proračunskim prihodom u Županiji. Na svom području ima tri radne (poslovne) zone: 

  • Radna zona Marinići K-1: obuhvata 27,84 ha, 52 poduzetnika;
  • Radna zona Mavri: obuhvata 2,6 ha, 7 poduzetnika
  • Radna zona Marišćina K-2: obuhvata 7,0 ha, u izradi UPU. 

Kroz svoj Program poticanja razvoja gospodarstva Općina Viškovo je dugi niz godina poticala privatnu inicijativu putem subvencioniranja kamata po kreditima te kroz potpore radu Udruženja obrtnika.
 

U 2011. godini na području Općine Viškovo djelovalo je 757 poduzetnika (436 pravnih osoba i 321 fizička osoba) što je preko 3% od ukupnog broja poduzetnika u Primorsko-goranskoj županiji. Gotovo sva poduzeća spadaju u skupinu malih poduzetnika. Najveći broj djeluje u području trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala (140 tvrtki), gdje je zaposleno 782 djelatnika i u građevinarstvu (96 tvrtki). 
 

Kako bi nadalje nastavila poticati poduzetnike u ulaganjima na svojem području Općina Viškovo je kroz izradu urbanističkih planova pripremila prostorne preduvjete kako bi omogućila stvaranje nove radne zone Marišćina kao i širenje postojeće Marinići K-1. Paralelno sa izradom urbanističkog plana radne zone Marinići K-1 pristupilo se i izradi projektne dokumentacije za cestu Blažići – Drenova kako bi se u budućnosti osigurala direktna  prometna povezanost zone sa Rijekom. 
 

Izgradnjom ceste ŽC 5025 nova radna zone u Marišćini imati će izvrsnu prometnu povezanost u smjeru Zagreba i Slovenije te će ona time biti atraktivna zona za buduće ulagače.