RADNA ZONA MARIŠĆINA K-2

Površina obuhvata: 7,0 ha

U izradi je UPU radne zone Marišćina K-2.

 
UPU RZ Marišćina - namjena površine.pdf


   
   
   

POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOST GRAĐEVINSKOG PODRUČJA POSLOVNE NAMJENE K2 U PROSTORU OPĆINE VIŠKOVO

Područje obuhvata urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 smješteno je uz sjevernu granicu Općine Viškovo u graničnom dijelu sa Općinom Klanom.
Planirana površina je neizgrađen prostor bez direktnog priključka na postojeću prometnu infrastrukturu.
Južno od planirane radne zone Marišćina planirana je centralna zona za gospodarenje otpadom Marišćina. Sa zapadne strane radne zone nalazi se postojeća županijska cesta Ž 5017: Rupa (D8)- Škalnica – Saršoni – Orehovica (D3), dok sa jugo-istočne strane nalazi postojeća županijska cesta  Ž 5023: Studena (L58014) – Ž5017.
Najbliža naseljena područja udaljena su cca 1,5-2 km. To su naselja Marčelji u Općini Viškovo i Studena u Općini Klana. Ovakav smještaj povoljan je za izgradnju planiranih sadržaja u radnoj zoni jer je prometno dobro povezan s naseljima, a udaljenost od stambenih građevina omogućuje smještaj djelatnosti koje ne smiju biti u blizini stanovanja.

Definiranje ovakvog područja proizašlo je iz prostornih i demografskih ciljeva općinskog značaja kojima se ukazuje na potrebu osiguranja radnih mjesta lokalnog stanovništva , te poticanje malog i srednjeg obrtništva i poduzetništva sa naglaskom na očuvanju prirodnog okoliša, a ujedno i na smanjenju nezaposlenosti i dnevnih migracijskih kretanja stanovništva Općine Viškovo.