Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna DPU parkirališta Milihovo - DPU 17

Na temelju članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), objavljuje se:
 
Izvješće o javnoj raspravi