Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU radne zone Marišćina K-2 (UPU 3)

Na temelju članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), objavljuje se:
 
Izvješće o javnoj raspravi