Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu III. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), objavljuje se:

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu III. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)