Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima

Na temelju članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), objavljuje se:
 
Izvješće o javnoj raspravi