Javni uvid u prijedlog prostornog plana

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) na javni uvid stavljaja se:

 
Prijedlog I. izmjene i dopune DPU javnog parkirališta Milihovo - tekstualni dio
 
Grafički prilozi prijedloga plana