Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

Temeljem  članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18), dana 28. veljače 2020. godine, objavljuje se:

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO

Napomena:

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana u ponovnoj javnoj raspravi mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.