Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 32. sjednici održanoj 20. ožujka 2017. godine donijelo:
 
Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo