Infrastrukturni projekti - 2017. godina

a) PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO ZA 2017. GODINU:
 

Javne površine:
Izgradnja stubišta Milihovo - trg Viškovo
Hortikultiralno uređenje rotora
Uređenje javnih površina u Marinićima          
 
Ceste:               
Izgradnja ceste spoj na spojnu cestu Brnasi-Dovičići
Rekonstrukcija puta u Benčanima
Rekonstrukcija potpornog zida uz cestu Ferenci
Izgradnja ceste u zoni Ark Mihelić - II faza
Izgradnja kružnog raskrižja Marinići II - Plodine
Izgradnja oborinskog kolektora i upoj. bunara Vozišće
Izgradnja parkirališta Široli uz D427
Izgradnja kružnog raskrižja Saršoni

Groblje Viškovo:
Projektna dokumentacija za groblje Viškovo
 
Javna rasvjeta:
Proširenje javne rasvjete

 

 

b) VODOOPSKRBA

 

 

U dogovoru sa Komunalnim društvom Vodovod i kanalizacija, Rijeka, za svaku kalendarsku godinu planira se izgradnja novih vodovodnih ogranaka. U 2016. godini planirano je:

U izgradnji:
1. Donji Jugi
2. Gornji  Jugi 44/1-44/A
3. Marčelji 100
4. Viškovo prema Adriametalu

 

c) PLINOFIKACIJA

 

Koncesionar za plinofikaciju na području Općine Viškovo je poduzeće Energo d.o.o., koje je ujedno koncesionar za cijelu Primorsko-goransku županiju.
Značenje termina “plinofikacija“ u ovome projektu podrazumijeva izgradnju plinskog sustava za opskrbu plinom, te opskrbu prirodnim plinom potrošača široke potrošnje. Prirodni plin se crpi iz bušotina u zemlji (te ga neki zovu i zemni plin).

Prirodni plin je kao energent najprihvatljiviji iz više razloga:

  • najmanje zagađuje okoliš: jer njegovim izgaranjem nastaje najmanja količina stakleničkog plina CO₂ po jedinici proizvedene energije, a i nema ostalih štetnih sastojaka kao SO₂ i slično,
  • jednostavan i jeftin transport: transportira se cijevima (plinovodima), te je usporedbe radi, i 30-ak puta jeftiniji od transporta električke energije,
  • visoka energetska efikasnost: u toplinskoj pretvorbi (široka potrošnja ima najčešće potrebu za toplinskom energijom: grijanje, hlađenje, potrošna topla voda, kuhanje) gdje plin ostvaruje efikasnost veću od 90%,
  • relativno niska cijena: ako izuzmemo drva daleko je najjeftiniji od svih dostupnih energenata po jedinici predane energije.