HOT SPOT VIŠKOVO

Općina Viškovo uključila se u realizaciju Programa poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama HOTSPOT CROATIA u 2013. godini, organiziranog od strane Ministarstva turizma.

Navedenim Programom je omogućeno istovremeno spajanje preko 200 korisnika s obzirom na površinu pokrivenog područja, a koje uključuje širi centar Viškova (otvoreni prostor oko crkve, dječjeg vrtića, pošte i zgrade općine, te sva obližnja mjesta na kojima se može uhvatiti bežični signal sa postavljenih antena).

   
Slika - područje pokrivenosti signalom