Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08. i 61/11.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2018. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo za radno mjesto:
 
Viši stručni suradnik za pravne poslove – 1 izvršitelj