Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo-Stručni suradnik za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka – 2 izvršitelja

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/19. i 8/19.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo 

Podaci uz natječaj