Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Na temelju članka 19. i članka 86.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/19. , 8/19.,10/19. i 16/19.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo za poslove radnog mj. upravnog referenta

Podaci uz natječaj