Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Na temelju članka 19. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/19. , 8/19. ,10/19 i 16/19.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo 

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu vježbenika  u Jedinstveni upravni odjel