Natječaj za davanje u zakup zemljišta

Na temelju Odluke Općinske načelnice br. 21/17. o raspisivanju natječaja za davanje u zakup zemljišta, KLASA 372-03/17-01/03, URBROJ    2170-09-04/04-17-01 , a u skladu s odredbama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/08), dana 17. ožujka 2017. godine raspisan je:
 
Natječaj za davanje u zakup zemljišta