Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora

Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ("Narodne novine" broj: 17/19. i 89/19.),članka 19.  Statuta Javne ustanove narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zorai članka 34. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18. i 2/20.)Općinsko vijeće Općine Viškovo na 39. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2020. godine raspisuje 

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora