Natječaj za prodaju građevinskih zemljišta

Na temelju Odluke Općinske načelnice br. 45/17. o  prodaji zemljišta i raspisivanju javnog natječaja, KLASA 940-01/17-01/08, URBROJ 2170-09-06/11-17-10, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 22/97, 25/97), dana 15. studenog 2017. godine raspisuje se;

Natječaj za prodaju građevinskih zemljišta