Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

Na temelju Odluke Općinske načelnice o  prodaji zemljišta i raspisivanju javnog natječaja, KLASA 940-01/12-01/38, URBROJ 2170-09-06/11-18-11, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 22/97, 25/97), dana  10. prosinca 2018. godine raspisuje se :

NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta