Natječaj za prodaju zemljišta

Na temelju Odluke Općinske načelnice br. 44/17. o  prodaji zemljišta, KLASA 940-01/15-01/9, URBROJ 2170-09-06/11-17-08, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj: 22/97, 25/97), dana 28. travnja 2017. godine raspisuje se 

Natječaj za prodaju zemljišta