Natječaji Komunalnog društva Viškovo

Temeljem članka 7. Pravilnika o radu KLASA: 110-03/16-01/01, URBROJ: 2170/09-51-01-16-1 od 27. lipnja 2016., a po prethodnoj suglasnosti Nadzornog odbora sa 6. sjednice od 17. lipnja 2016. godine iz Plana rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2016. godinu, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 29. lipnja 2016. godine : ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA za primanje radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
 
Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2016. godinu raspisuje se natječaj za ukupno tri grupe radnih mjesta kako slijedi:

- Komunalni radnik 1 - vrtlar (M/Ž), 
- Komunalni radnik 2 (pometanje, zelene površine, na održavanju cesta i javnih površina) (M/Ž)
- Komunalni radnik 2 (čistačica-spremačica) (M/Ž)

Odluka o objavi natječaja za primanje radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Natječaj za primanje radnika u radni odnos za radno mjesto Komunalni radnik 1- vrtlar

Natječaj za primanje radnika u radni odnos za radno mjesto Komunalni radnik 2 (pometanje, zelene površine, održavanje cesta i javnih površina)

Natječaj za primanje radnika u radni odnos za radno mjesto Komunalni radnik 2 (čistačica -spremačica)