Obavijest o izboru kandidata

U Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, Odsjek ureda načelnika, u svojstvu vježbenika, radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta upravnog referenta na određeno vrijeme od 12 mjeseci, temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 109/19, izabrana je kandidatkinja Iva Klić Juretić.