Obavijest o izboru kandidata

U Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, Odsjek za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti, na radno mjesto Voditelja Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnostina neodređeno vrijeme, temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 67/20, izabrana je kandidat Tibor Tramišak.