Obavijest o izboru kandidata

U Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, Odsjek ureda načelnika, na radno mjesto referenta za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i predškolstvo na neodređeno vrijeme, temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 116/20, izabrana je kandidatkinja Tea Zaklan.